CEREMONIA POGRZEBOWA

Wiemy, że ceremonia pogrzebowa jest dla Państwa bardzo smutnym i bolesnym
wydarzeniem, dlatego w tych trudnych chwilach służymy pomocą i profesjonalną wiedzą związaną  z kompleksową organizacją ceremonii pogrzebowej.
Zajmujemy się również tanatoprakscją i kosmetyką ciała, oprawą muzyczną, nekrologami w prasie, rozwieszaniem klepsydr,  nagłośnieniem ceremonii pogrzebowej na cmentarzu oraz formalnościami w urzędach, kościołach i na cmentarzach w całej Polsce.
Zapewniamy profesjonalną oprawę muzyczną (trąbka, skrzypce, soliści, orkiestra) oraz przewóz uczestników pogrzebu (autokar, bus, limuzyna, przewóz osób niepełnosprawnych)

Nasi pracownicy obsługujący pogrzeb są stosownie ubrani i profesjonalnie przeszkoleni.
Zajmujemy się obsługą pogrzebów wyznaniowych jak i świeckich.
Kredytujemy pogrzeb w ramach zasiłku ZUS,  KRUS, WBE, MSWiA oraz innymi formami finansowania, które są uzgadniane między stronami.

Naszym celem jest służyć Państwu pomocą w tych trudnych chwilach,  jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju uwagi.

Ostatnie pożegnanie powinno zapaść w pamięć jako piękna ceremonia, a zakład pogrzebowy powinien dawać wsparcie w tych ciężkich chwilach. Organizujemy ceremonie pogrzebowe – religijne, w wybranym przez Klienta rytuale lub świeckie.