CEREMONIA

Wiemy, że ceremonia pogrzebowa jest dla Państwa bardzo smutnym i bolesnym wydarzeniem, dlatego w tych trudnych chwilach służymy pomocą i wiedzą związaną z kompleksową organizacją ceremonii pogrzebowej.
Zajmujemy się również balsamacją i kosmetyką ciała, oprawą muzyczną, nekrologami w prasie, rozwieszaniem klepsydr oraz nagłośnieniem ceremonii pogrzebowej na cmentarzu.
Zapewniamy profesjonalną oprawę muzyczną (trąbka, skrzypce, soliści).

Nasi pracownicy obsługujący pogrzeb są stosownie ubrani i profesjonalnie przeszkoleni.
Zajmujemy się obsługą pogrzebów wyznaniowych jak i świeckich.
Kredytujemy pogrzeb w ramach zasiłku ZUS i KRUS oraz innymi formami finansowania, które są uzgadniane między stronami.